Jag tror på gud fader allsmäktig...!!!

Barn, på skoltid, rollspel i kyrka:  Ett fall för skolverkets inspektörer att söka efter icke-konfessionell undervisning.

Rektorn försvarar rollspel i kyrkan

VÄXJÖ

 

– Jag tror på gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare, läste en av eleverna framför kameran under skoltid.
Ett brott mot kravet på att skolans undervisning ska vara fri från religiös påverkan?
Inte alls, anser skolledningen i sitt svar till Skolinspektionen.

Läs hela artikeln på Småländsposten (SMP)

http://smp.se/nyheter/vaxjo/rektorn-forsvarar-rollspel-i-kyrkan(1619700).gm