Skandalen mot apatiska barn får inte upprepas, aldrig!

Apatiska flyktingbarn står högst upp på dagsordningen i dagens samhällsdebatt. Debatten har två olika men sammanhängande sidor; vilket öde gick apatiska flyktingbarn igenom mellan under åren 2004-2005, samt hur nya fal av apatiska barn ska behandlas idag. Trots omfattande nya uppgifter och utredningar, syns det fortfarande inte någon ändring av asylpolitiken i sikte. Runt ett hundratals flyktingbarn riskerar samma tragiskt öde som en större grupp barn gick till mötes, nämligen en våg av hetsjakt, anklagelser för fusk och i slutändan utvisning i en uppenbar förnedrande form. Det måste stoppas. Det minsta spår av en humanistisk asylrätt kräver att apatiska barn ska få stanna och bli omhändertagna av samhället.

 Sex år sedan kunde man höra från både officiella och inofficiella hål talas om ”en tillfällig existerande sjukdom”. Man skrev om förgiftade barn och fejkade sjukdomstillstånd. Man talade öppet om ”svensksjukan” till följd av ”asylpiller”. Långt över de välkända främlingsfientlig propaganda, även i full respekterade dagstidningar kunde man läsa rubrik efter rubrik om ”ankarbarn” som varit förgiftade och drogade av sina föräldrar.  Fortfarande finns det mängder av artiklar och ”rapport” tillgängliga via nätet där anges hur apatiska barn simulerade och började springa runt och åt choklad på nätterna!

 Då verkades det så att det fanns forskning, utredning, vittnesmål och bevis; inte minst enligt Migrationsverket, Polisen, utredande åklagare och vårdpersonal.  Idag och i en rasande takt har allt som då var fakta och forskningsresultat degraderats till olyckliga uttalanden och ”felbedömningar”. Idag läser vi om citat ur ”utredningar” som aldrig har existerat, tjänsteman som ljugit och det kommer uppgifter om en apparat som systematisk ägnat sig åt att fabricera rykte.  Under perioden av skandalös opinionsförgiftning hann myndigheterna att slänga ut 40 tals sjuka barn samt deras föräldrar.

Häromdagen beskrev Mona Sahlin sin känsla av ”en stor skam över delar av hur den egna rörelsen kom att resonera”.  Sverige behöver rensa sitt samvete från den politiska och humanistiska ”apatiska skandalen”. Vi kan hoppas Sahlins erkännande vara en början till en ordentlig granskning av vad som skede. Alla apatiska barn ska kunna få rättelse för lidande och förnedring de utsattes för. Det är oundvikligt för Sverige.

 Idag vet vi att existensen av apatiska barn aldrig upphörde. Idag vet vi mer om sjukdomen, uppgivenheten och dess konsekvenser hos barnen.  Idag i behandlingen av tiotals apatiska barn ska vi inte tillåta en upprepning av samma historia. Vårt samhälle ska inte låta sig påverkas av en upphetsade främlingsfientlig stämning. Apatiska barn och allt det innebär, ger ett tungt ansvar på ett samhälle vilket påstår sig stå för humanism och barnen bästa och inte minst en värdig asylrätt.

 Låt apatiska barn stanna!

Barnen Först

28 november 2009