Mer om debatten kring skollagen och den eventuella ändringen

slut med befrielse från skolans sexualundervisning - Sabuni & Björklund

31 maj: Befrielse från undervisning stoppas

31 maj: V och Mp sågar Björklund-förslag

31 maj: Ingen kommer undan sexundervisning

31 maj: Folkpartiet: Elever ska tvingas gå på sexlektionerna

Länkar till en rad blogg - kommentarer