När föräldrarna och skolledningen samspelar mot barnen!

I Strömsund gäller inte skollagen för hundratals flyktingbarn. Där går religionen före skolplikten. I Strömsund deltar inte alla uzbekiska flyktingbarn på alla lektioner i skolan av religiösa skäl. Vattudalsskolan är ett exempel.

 

Intervju med Metta Fjelkner:

När obligatoriska ämnen kommer i konflikt med elever och föräldrars religiösa tro krävs både respekt och förståelse. Dock måste skollagen och läroplanen följas. [ 
]Det hävdar Lärarnas Riksförbund med anledning av att programmet Skolfront ikväll berättar om att föräldrar i Strömsund kräver att deras barn inte ska få delta i musik- och sexualundervisningen. 

- Öppenhet och tolerans ska vara vägledande i skolan, men om vi tillåter att elever inte ges den lagstadgade undervisningen får vi ett toleransen fängelse där vi sviker våra demokratiska ideal. 

- Det måste finnas ett sinne för proportioner och balans när religionsfriheten krockar med skolans regelverk, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. 

Skolplikt går före 

- Skollagen och läroplaner måste följas och de är till för att elever ska få en likvärdig och rättvis skola. Vi har skolplikt i Sverige och den gäller alla. Inga undantag görs för svenska barn i skolan och det ska heller inte göras för invandrarbarn. Skolplikten innebär både en skyldighet och en rättighet, understryker Metta Fjelkner. 

UR:s Skolfront som sänds i SVT uppmärksammade på torsdagskvällen att barnen till ett antal uzbekiska flyktingfamiljer i Strömsund i Jämtland, som är ortodoxa muslimer, inte deltar i obligatoriska undervisningsmoment som musik och sexualundervisning. Skolan har informerat om att dessa elever inte får ett slutbetyg, men tillåter att de väljer att exempelvis inte vara med på sexualundervisningen. 

- Detta är inte acceptabelt. Vad händer om andra religiösa och extrema rörelser hävdar att till exempel matematiken strider mot deras religion? Ska vissa elever få slippa matematiklektionerna? Skolplikten måste gälla alla. 

- Samhället har ansvar för alla barns rätt till en fullgod utbildning. Vi måste ha gränser för religionens inflytande över samhällsinstitutioner som skolan, säger Metta Fjelkner.

 

Hela reportaget från kan läsas på Sverige Radios hemsida:

http://www.webfinanser.com/nyheter/?id=125919&page=2