Hängning av barn för homosexualitet

 

Grymheterna mot barn fortsätter i Iran. Den senaste i raden är avrättningen av två ungdomar i staden Mashad. Ungdomarna hängdes offentligt i Adalattorget. Deras brott var homosexualitet, förtäring av alkoholdrycker och stöld. Ungdomarna greps för 14 månader sedan. Tingsrätten i Mashad, avdelning 19, dömde dem till piskrapp och avrättning. En av ungdomarnas advokater Roholla Razzaz-zade överklagade domen och anförde att hans klient var bara 17 år. Högsta domstolen avslog överklagandet. Ungdomarna hängdes den 19 juli.

 

Iran ligger i täten internationellt när det gäller avrättningar av barn. Grymma påföljder som lemlästning och piskning är ytterligare en skammens fläck på den iranska regimens ständiga kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

 

När det internationella trycket mot domen att göra den nu 28 årige Vahid blind, blev för stort, meddelade justitiedepartementets presstalesman att sådana strafformer inte praktiseras längre och att barn inte kommer att avrättas i fortsättningen. Vahid var bara 16 år när han under ett gräl gjorde sin jämnårige arbetskamrat blind. Han har suttit i fängelse i 12 år och väntat i alla dessa fruktansvärda år på att bli av med sin syn genom det iranska rättsväsendets bödlars försorg.

 

Avrättningen av de två senaste ungdomarna visar tydligt regimens barbari och lögnaktighet. En av dessa ungdomar var enligt dennes advokat minderårig men högsta domstolen struntade ändå att det handlade om ett barn. För de islamistiska herrarna i högsta domstolen betydde hatet mot homosexualitet och trogenheten mot de religiösa grundsatserna mer än ett barns liv.

 

Förra året avrättades Atefeh, en 16 årig flicka, i norra Iran anklagad för utomäktenskapligt förhållande. Jila Izadi och hennes bror, sitter fortfarande i fängelse sedan förra året, dömda för sexuellt förhållande. Jila var först dömd till stening. Domen ändrades senare till fängelse när de internationella protesterna ekade över hela världen. Jila och hennes bror var 13 respektive 15 år när de fick smaka på det iranska islamiska rättsväsendets brutalitet. Förutom det överhängande dödshotet, fick de även ta emot 100 piskrapp var.

 

Just nu sitter många barn i de iranska fängelserna under vidriga förhållanden. Många har lämnat barndomen bakom sig i fängelser och är vuxna fångar idag för brott de har begått som barn. Varje dag piskas tusentals barn i enlighet med den iranska sharia lagstiftningen. De berövas sin barndom framför världens ögon utan att omvärlden reagerar så som den bör.

 

Detta barbari mot mänskligheten i allmänhet och barn i synnerhet måste stoppas. Mänskliga rättigheter måste vara universella och gälla över hela världen. Inga religioner, kulturer, traditioner och seder och bruk skall få rabatt på mänskliga rättigheter. Människan, hennes värde och rättigheter måste vara okränkbara. Barn måste behandlas varsamt och deras rättigheter måste garanteras utan förbehåll. Staterna måste vara skyldiga att garantera alla barns sociala och ekonomiska trygghet. Barn upp till 18 år måste åtnjuta straffrihet. Det dem behöver är vård och omsorg, inte straff och eliminering.

 

 

Soleyman Ghasemiani

Ordf. Barnen Först

2005-07-24