Billigare och effektivare asylpolitik på bekostnad av barnen!

 I Sverige har barnen det bra. Men det gäller inte alla. Tiotusental barn knuffas systematiskt åt sidan i sådana grundläggande aspekter som vård och utbildning. Det är diskriminerande och måste stoppas. Det är vad internationella barrättsorganisationer krävt i åratals. Nu höjs rösterna. Kritiken är berättigad. Kraven är bifogade.

Den svenska regeringen har varit föremål för skarp kritik från FN:s barnrättskommitté i Genève - igen. Främst handlar det om avsaknaden av tillgång till utbildning för barn i papperslösa gömda familjer. Det är i själva verket fortsättningen på ett två år gammal kritik angående flyktingbarn och utbildning som barnrättskommittén fortfarande inte är nöjd med regeringens eftergifter.

Efter flertals tidigare kritik accepterade regeringen till slut att barn under asylprocess, de som sökt asyl, fått avvisningsbeslut och som gömmer sig, ska få gå i skolan. Men det räckte inte. Det finns tusentals andra barn till papperslösa flyktingar och barn i familjer som deras en gång lagliga vistelse i Sverige har upphört. Regeringen vägrade besvara FN:s barnrättskommitté den 27 maj och meddelade att en utredning håller på att tas fram.

Brister inom barnens rätt i den svenska asylprocessen är uppenbara. I flera år har kritiska röster höjts på punkt efter punkt. De mest uppmärksammade har handlat om barnens rätt till medicin och läkarvård samt utbildning och en lagstadgad rätt till skola. Regeringen och de berörda institutionerna struntar helt enkelt i kritiken och förhalar hela processen. Barnkonventionen har haft stort genomslag i Sverige och fått stora framgångar. FN:s rapport berömmer Sverige i allmänhet samtidigt som de kritiska aspekterna svidande. Det är en särbehandling, en diskriminering och det sker helt lagligt mot tusentals barn inom olika asylgrupperingar, menar erkända barnrättsorganisationer. De kräver förändring. Åren går, problemen består och regeringen struntar i barnens lidanden.

Ur dessa barns perspektiv är problematiken ännu djupare och viktigare. Skolan i sig har en mycket större betydelse för dessa barn än utbildningen i olika ämnen i allmänhet. Asylprocessen med allt vad det innebär, drabbar barnen värst. Skolan är oftast den enda hopp och livsgnista som dem har. Asylprocessen innebär ovisshet, förtvivlan, väntan, fattigdom, familjetragedier och en lång lista av destruktiva fenomen. Vidare kombineras asylprocessen med avsaknad av fungerande socialskydd. Skolan är den enda miljö där barn i dessa familjer kan leka bort sina psykiska trauman åtminstone under ett par värdefulla timmar. Skolan är en väg till kompisar. Skolan är en väg mot ömhet och medkänsla. Skolan öppnar dörrarna mot en värdefull erfarenhet av en ny sort skola jämfört med vad de upplevt i sitt ursprungsland. Och inte minst, för en asylprocess som i de flesta fall sträcker sig över flera år, orsakar avsaknaden av skolgång en förlorad barndom och ett förstört liv. Det är vad som pågår i asylvärlden, inte minst i Sverige. Vill Sverige verkligen spara på asylkostnaderna? Vill verkligen regeringen åstadkomma effektivare press på föräldrarna att ge upp sina förbjudna flyktdrömmar på barnens bekostnad?

Barnkonventionen har alldeles rätt när den kräver att barnen ska behandlas som självständiga individer under asylprocessen. Barnen har inte hamnat i denna situation av eget val och på eget initiativ. De följer sina föräldrar. Sårbarhet och utsatthet genomsyrar hela dessa barns tillvaro. De måste skyddas.

20 år efter antagandet av Barnkonvention, med barnens bästa i det främsta rummet som ledstjärna, har framgångarna för barnens rättigheter varit alldeles små, på det internationella planet. Sverige har ingenting att vinna på barnens bekostnad. Däremot leder det till ett stort bakslag för Sveriges i omvärldens ögon.

Det svenska samhället måste fortsätta kampen för barnen rättigheter och vällbefinnande. Det är vad en stor majoritet av organisationer inklusive Barnen Först kämpat för.

Barnen Först

1 juni 2009