Göteborgs Posten, debattsidan, 2005-01-21

 

Låt skolan vara sekulär

 

Öppet brev till:

Förskole- och ungdomsministern

Lena Hallengren

 

För tre år sedan mördades Fadime Shahindal för att rentvå patriarkatets förlorade heder. Under de gånga tre åren har tusentals sidor skrivits om hedersmord och våld mot flickor i patriarkala och traditionella miljöer.

Som tur är blev det inga fler direkta hedersmord i Sverige efter mordet på Fadime. Men hedersproblematiken har inte stannat av utan antalet flickor som vänt sig till de sociala myndigheterna i samband med hedersrelaterad våld eller hot om våld har ökat drastiskt runt om i Sverige. I andra delar av världen däribland i Norge, England och Frankrike höll patriarkatets kämpar traditionen levande med kvinnoblod på händerna. Senast var det en 23 årig flicka med tunisiskt påbrå som stenades till döds i Marseilles i Frankrike under oktober 2004.

Brist på deklarationer från statsmakterna i frågan kan man inte tala om. Det som fattas är avsaknaden av strukturella åtgärder för att förebygga hedersrelaterad våld mot flickor inom traditionella miljöer.

Mord är den yttersta åtgärden för att upprätthålla den eftertraktade kontrollen av en kvinnas sexualitet i det patriarkala systemet. Men systemet behöver sällan släppa lös sina mördare på kvinnor. Medlemmarna i systemet införlivar dess regler; gör dem till sina värdegrunder och lever efter dem. De som inte motsätter sig systemets värderingar har ingenting att frukta. Lydiga, anspråkslösa, fina och ödmjuka flickor som blir sina egna fängelsevakter får inte ens en sned blick från sina tilltänkta övervakare. Den som inte försöker hävda sin fria vilja kommer inte heller i konflikt med sin släkt i det kvinnofientliga systemet.

Religion och uråldriga traditionella värdesystem rättfärdigar kvinnors underlägsenhet. Dessa normer måste det offentliga samhället inte bara ta avstånd ifrån utan bekämpa öppet. Samhället har det yttersta ansvaret för att dess medborgare behandlas lika och får samma förutsättningar i sin utveckling. Jämlikhet och jämställdhet är värden som måste vara samhällets ledstjärna på den gemensamma arenan.

Ett förebyggande arbete värt namnet för utsatta flickors situation kan inte gå runt reaktionära värderingar i fråga om könsroller. Små barn tar in dessa värderingar från barnsben, hemma, i skolan och ute i andra offentliga sammanhang. Föräldrar kan inte förbjudas att prata med sina barn om sina värderingar, men samhället får inte ge plats för de värderingarna i det offentliga rummet och inte minst inom utbildningsväsendet för barn.

Trots detta ser vi hur slöjan kryper in på dagis och grundskolan, på intet ont anande små flickors huvuden. Slöjan är en symbol för kvinnan som andra gradens medborgare, och det uppenbara förtrycket både fysiskt och psykiskt. Den lär flickan dölja sin kropp, sitt hår, sitt väsen, som något skamfilat och syndigt. Den säger att hennes kropp inte duger som den är. Hon lär sig sin sociala plats, lägre än pojkarnas och att hon inte har samma individuella fri- och rättigheter.

Är statsmakternas häpnadsväckande tystnad om denna nedtrampning av jämställdheten i skolan försvarbart? Hur kan man tillåta att små flickor på dagis eller på låg- och mellanstadiet får bära något som kränker jämställdheten och jämlikheten mellan könen?

 

Vet förskole- och ungdomsministern att det än idag finns barn i den svenska skolan som inte får delta i musiklektioner? Vet ni att det finns barn som inte får vara med på sex- och samlevnadslektioner och att det finns barn som förnekas rätten att delta i idrott och gympa av sina föräldrar? Vet ni att föräldrar får förhindra sina barn att delta i simning eller andra studie- och skolaktiviteter; att det finns föräldrar som får utestänga sina barn från bild- eller biologilektioner som har med kroppen att göra? Vet ni att barn förhindras att delta i klassutflykter, skoldisko eller klassresor? Ta då en titt på den svenska islamguidens diskussionsforum www.islamguiden.com för att se hur jämställdheten krossas i småbitar genom kluriga knep förmedlad av politisk islam.

 

Förskole- och ungdomsministern!

 

Det är tragiskt att den svenska skolan inte skyddar skolbarn från kvinnoförnedrande könsroller och värderingar som går stick i stäv med de formellt rådande jämställdhetsprinciperna i samhället. Det är förbluffande att tre år efter mordet på Fadime ger den svenska skolan fortfarande fritt spelrum för barn- och kvinnofientliga värderingar och könsroller som drabbar flickor inom traditionella miljöer allvarligt.

Ett riktigt förebyggande åtgärdsplan mot hedersrelaterad våld måste ingripa mot kvinnofientliga strukturer och innehålla bland annat följande moment:

 

-         Skolan och utbildningsväsendet måste vara helt sekulärt.

-         Ingen förälder skall få förbjuda sitt barn att delta i de lektioner och aktiviteter som har med utbildningsplanen att göra.

-         Musik, idrott, gympa, simning och sexualundervisning till alla elever utan undantag.

-         Ingen slöja på barn under 16 år.

-         Inga religiösa symboler eller yttringar i skolan.

-         Barn har inget med religion att göra. Stäng religiösa skolor för barn under 16 år.

 

Soleyman Ghasemiani; ordf. riksförbundet ”Barnen Först”.

Sara Mohammad; ordf. riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”.

2005-01-20