Förståndshandikappad och dömd till döden!

 

 

Leila är 19 år och dömd till döden, anklagad för hor. Hon var bara 8 år när hennes mor tog henne med sig till en villa för att sälja hennes sexuella tjänster. 9 år gammal födde hon barn och fick erfara moderskapet. För detta fick hon 100 piskrapp lagenligt; alltså utomäktenskapligt förhållande. Som tolv åring giftes hon bort i ett så kallat tillfälligt äktenskap ”Sighe”. Nu var det svärmodern som tvingade henne till att sälja sexuelle tjänster. Som 14 åring blev hon gravid igen. Hon straffades återigen med 100 piskrapp. Lite senare, samma år födde hon tvillingar.

När det första tillfälliga äktenskapet var över, såldes hon denna gång av sin familj till en 55 år gammal man med fru och två barn. Nu fick hon erbjuda sina sexuella tjänster hemma hos maken.

En kall höst dag stod det i tidningarna att polisen har avslöjat en prostitutionliga i staden Arak. Leila erkänner brott och döms till piskrapp och döden.

 

Det här är delar av en lång artikel publicerad i tidningen ”Etemaad” 2004-11-28, nr. 706. Tidningen ges ut i Iran och finns också på nätet: www.etemaad.com Reportaget är skriven av Zohre Torkmani. (Reportaget finns att läsa översatt på svenska på Barnen Först: s hemsida www.barnenforst.se

)

 

Det är ett skakande reportage att läsa om en flickas uppväxt i misär, om avsaknaden av den grundläggande tryggheten och statens och vuxenvärldens fullständiga svek och likgiltighet gentemot den grymhet som utövades mot ett barn. Av reportaget framgår att Leila har förståndshandikapp och ligger på en 9 årings utvecklingsstadium.

 

Leilas liv visar prov på hur den iranska regimen behandlar barnen. För regimen och dess rättsväsende är den lilla flickan på 9 eller 14 år straffmyndig och får utan några betänkligheter straffas med piskrapp eller till och med dömas till döden. Atefeh Rajabi var bara 16 år när hon hängdes för utomäktenskapligt förhållande i augusti i år.

Att fängsla barn, att tortera barn och döma dem till piskrapp är brott mot mänskligheten. Detta har den islamiska regimen gjort sig skyldig till gång efter gång. Denna gång står detta svart på vitt i den regimvänliga tidningen Etemaad i själva Iran.

Det är inte Leila som ska dömas till piskrapp och döden utan hela den islamiska regimen som inte reagerat på det helvetes liv som Leila fick leva redan som 8 åring. Staten bär huvudansvaret för barns väl och ve, deras trygghet och säkerhet. Barns grundläggande trygghet får aldrig vara avhängig sina föräldrars socioekonomiska ställning.

 

Leilas dödsdom måste stoppas omedelbart. Detta uppenbara brott mot mänskligheten får inte tolereras. Inga barn får straffas till fängelse eller olika grymma bestraffningsmetoder. Barn får aldrig straffas till döden. Dödsstraff och grymma bestraffningsmetoder är inte värdiga ett mänskligt samhälle.

 

Soleyman Ghasemiani

Ordf. Barnen Först

2004-12-01