Malmös skolchefer struntar fullständigt i barnen

 

 Malmös barn- och ungdomschefer beslutade förra veckan att barn till gömda asylsökande flyktingar inte skall tas emot i de kommunala skolorna. Beslutet är beklagansvärt och ett hårt slag mot barn som är oerhörd utsatta och försvarslösa.

Barn till gömda asylsökande straffas för något som rör egentligen deras föräldrar. De har inte valt flykten till det främmande landet. Inga barn brukar bli tillfrågade av sina föräldrar om den farliga, långa och ovissa asylodyssén. Det är de vuxna som hamnar i onåd hos de styrande i sitt hemland och måste fly för att rädda livhanken. Barnen har bara att följa med i det för dem obegripliga och skrämmande resan.

Väl framme i det nya landet är det fortfarande föräldrarna och deras lott som avgör hur det ska gå för barnen. Trots vackra ord som ”barns bästa för ögonen i alla beslut som kommer att beröra barn”, ses barnen sällan som egna personer i asylärendet. Barnens öde blir avhängig föräldrarna.

Malmös Barn- och ungdomschefer är nu på samma bana. De struntar i Barnkonventionen och barnens behov. De resonerar att när barnen är avvisade från Migrationsverket kan de inte som skolchefer erbjuda plats till dem i skolan då bryter de mot lagen. Det cheferna inte har fattat är att Sverige har förbundit sig att respektera barnkonventionen. Den är redan ratificerat och gäller som lag. Ingenstans i den konventionen står att man får neka barn till gömda asylsökande plats i skolan. Det finns inte heller något stöd för denna behandling av dessa barn i skollagen. Det enda problemet för kommunerna i dagsläget är att de inte får någon ersättning från staten när barnen har fått utvisningsbeslut. Det hela handlar alltså om 4 futtiga kronor per elev i skolmat och några hundra lappar för skolmaterial.

Det är vidrigt att behandla barn på detta sätt. Barn till gömda asylsökande föräldrar är tillräckligt mycket svikna och glömda. Att stänga dem ute från skolan är ett oförlåtligt svek från en oförstående och känslokall vuxenvärld. För dessa barn är skolan den enda stabila och trygga punkten i en helt kaotiskt och hopplös värld. Att missunna dessa barn skolans trygghet är att betrakta som grov psykisk misshandel.

Barn till gömda asylsökande måste ha oinskränkbar rätt till skolgång, sjukvård och social- och ekonomisk trygghet så länge de befinner sig i landet. Dessa rättigheter får inte vara avhängiga föräldrarnas förehavanden. Barnen Först uppmanar alla de ansvariga i Malmö att riva upp det barnfientliga beslutet och låta barnen gå i skolan.

 

Soleyman Ghasemiani

Ordf. Barnen Först

2005-09-06