Manifestation för apatiska flyktingbarn

 

 

Regeringens företrädare brukar påstå att det är med hänsyn till barnens bästa de avslår frågan om generellt uppehållstillstånd till de apatiska barnen. Man menar också att det inte går att klumpa ihop grupper av individer utan det är ett individuellt prövning av asylskälen som gäller. Migrationsverket och utlänningsnämnden påstår också på fullt allvar att de har haft barnens bästa för ögonen i vart och ett flyktingärende med barn i allmänhet och apatiska barn i synnerhet.

Det konstiga är att den överväldigande majoriteten av alla de professionella människor som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa barn, är bestörta över dessa myndigheters hantering av asylärendena. Läkare, psykologer, kuratorer, barnrättsorganisationer, asylkommittéer m.m. kritiserar ständigt den totala avsaknaden av barnperspektiv och humanism i många asylbeslut. Gång efter gång har dessa myndigheter struntat i läkarutlåtanden och utvisat sjuka och livlösa barn ur landet.

 

Statistiken också avslöjar regeringens osanna påståenden att man tar hänsyn till de apatiska barnen vid sina bedömningar. Två av tre av de apatiska barnen har fått avslag på sin ansökan vid den ”individuella prövningen”.

 

Denna behandling av barn i allmänhet och de apatiska barnen i synnerhet är grymt och omänskligt. Denna inhumana flyktingpolitik måste avvecklas. Barn skall aldrig få lida för de vuxnas val och beslut. Att låta barn svälta i hjäll inför allas ögon, är ett uppenbart brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och alla internationellt erkända konventioner om mänskliga rättigheter.

 

Därför protesterar vi mot denna omänskliga behandling av barn, den 20:e april kl. 16.00. i Stockholm, Mynttorget, tillsammans med andra organisationer. Vi uppmanar alla människor och organisationer som sätter värde för människolivet och barns rättigheter att ansluta sig till denna manifestation.  

 

Barnen Först

2005-05-15