Barnen Först; alltid! / Till minne av Mansoor Hekmat

Deklaration om Barns universella rättigheter / Barnen Först

Barnkonventionen / FN

Föräldrars rätt över sina barn och barns rättslöshet /  Soleyman Ghasemiani

Barns rättigheter måste vara universella! / Soraya Shahabi

Låt barn vara barn! / Soleyman Ghasemiani