Halal TV / Soleyman Ghasemiani med flera

Är alla barn lika värda? /  Leyla Ghasemiani

Föräldrars rätt över sina barn och barns rättslöshet /  Soleyman Ghasemiani

Sorgen efter flodvågskatastrofen / David Heresh

Barns rättigheter måste vara universella! / Soraya Shahabi

Nobels fredspris och de iranska barnens intressen! /  Soraya Shahabi

Låt barn vara barn! /  Soleyman Ghasemiani