"I Sverige skräms kritiker av islam till tystnad" (Lisbeth Lindeborg)

Alla religioner måste tåla att ifrågasättas / (Inger Stark, Soleyman Ghasemiani, Maria Hagberg)

Upplysningen riskerar bli en historisk parentes / (Arne Ruth m. f.)

I spåren efter profeten Mohammed / (del 1) Soleyman Ghasemiani

I spåren efter profeten Mohammed?/ (del 2) Soleyman Ghasemiani

Gud är tillbaka i vardagspolitiken / Lars Åberg

Regeringen legitimerar mörkerman / Lars Åberg

Samhället får aldrig acceptera förtryck / Malin Lernfelt

Islam och barns rättigheter. / Mansoor Hekmat