Frige barnrättsaktivisten Borhan Divargar

 

 

Pressmeddelande nr 107

Datum: 2005-08-07

 

 

Barnen Förts har fått information från Iran om att Borhan Divargar, barnrättsaktivist och en av de ledande medlemmarna

för ”Centret för försvaret av barns rättigheter” greps idag av myndigheterna i Iran.

 

Gipandet skedde idag, 7: e augusti klockan 02.00  i hemlighet. Poliserna går in i huset genom att ta sig över gårdsmuren

och tar honom med sig. Senare förs han till tingsrätten.  Gripandet sker i anslutning till regimens motattack mot de senaste

folkliga protesterna mot den islamiska regimen i de kurdiska ständerna i Iran till försvaret av mänskliga fri- och rättigheter.

 

Barnen Först uppmanar alla människorätts- och barnrättsaktivister att protestera mot gripandet av Borhan Divargar och

kräva hans omedelbara frigivning.

 

 

Soraya Shahabi

Ordf. Barnen Först (international)