Barn i Gazaremsan betalar för terrorn

 

 

Hur många små barn skall betala med sitt liv för att omvärlden ska sätta ett slutgiltigt stopp för den obarmhärtiga politiken i Palestina?  

Fredagen den 10: e december dödades en sju årig flicka av den israeliska arméns beskjutning med pansarskott i Khan Yunis i Gazaremsan. Tidigare på dagen hade en judisk bosättning i området beskjutits med granat vilket Hamas tog på sig ansvaret senare. I den attacken sårades fyra människor däribland ett barn. Den israeliska armén uppgav att man hade skjutit tillbaka mot källan till granatattacken.

 

Detta hänsynslösa krig har tagit tusentals människors liv och lagt tiotusentals människors liv i ruiner. Den infekterade konflikten gör sig påmind genom de ständigt pågående räderna, terrorattacker, attack och motattacker, sorgetåg och ömsesidiga proklameranden om blodig hämnd. Den israeliska staten förklarar sina kontroversiella handlingar med att den försvarar sin berättigade existens. Det man glömmer i sammanhanget är ”de andras” rätt till samma berättigande existens. Israel vill inte kännas vid att det är den som ockuperar palestinsk mark i decennier. Staten Israel har i åratal struntat i Förenta nationernas ständiga uppmaningar att respektera palestiniernas rättmätiga krav och dra sig tillbaka från de ockuperade områdena. Makthavarna i Israel glömmer fullständigt att deras dagliga förödmjukande behandling av medborgarna i Palestina, ruinering av bostadsområden, gettoiseringspolitiken, den militära och socioekonomiska politiken som tillintetgjort varje form av normalt näringsliv i de ockuperade områdena… leder oundvikligen till desperation och ger näring och fotfäste åt fundamentalistiska och hänsynslösa krafter.

 

Vi får inte glömma att Hamas blev till, tack vare staten Israels generösa bidrag till gruppen, för att försvaga PLO som var ”ärkefienden” då.

Som så många gånger tidigare förklarade armén att man ska utreda den sjuåriga flickans dödsfall. Sedan Intifadan har hundratals barn dödats av arméns kulor, granater, ”smarta” bomber och projektiler. Vad är det man ska utreda egentligen? Vet inte armén att bostadsområden brukar vara boplats för människor, med bland annat barn och andra inget ont anande civila? Måste man utreda för att komma på att bostadsområden inte kan anses som krigsskådeplats om man inte tar till samma metoder som de hänsynslösa terrorister man påstår bekämpa? Vem är det som inte kommer ihåg den lille pojken som härom året mördades inför TV-kameror, framför hela världens ögon, när han gömde sig bakom sin faders rygg? Är det så svårt att mitt i ljusa dagen skilja små barn från vuxna; små tomma barna händer från vuxna gevärsbärande individer? Är det så svårt att förstå hur oerhört barn kommer att lida när deras lägenheter jämnas med marken mitt på dagen av invaderande israeliska schaktmaskiner?!

 

Att ta livet av civila och i det fallet små barn är ett brott t.o.m. mot krigets lagar. Att bestraffa föräldrar och andra familjemedlemmar för det deras barn eller någon i familjen gör, är ett öppet brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Den israeliska staten är skyldig att skydda barn och civila i den pågående konflikten. Ingenting i världen får rättfärdiga grymheter mot barn. Barn behöver trygghet och välfärd. Det är statens ofrånkomliga skyldighet att upprätthålla det grundläggande skyddet för barn och deras normala uppväxt. Israel måste se till att barn och andra civila inte drabbas i konflikten med terrorgrupper. Att terrorisera barn och civila är lika avskyvärt vem som än utför det. Låt barn vara barn.

 

Barnen Först

2004-12-11