Filmer från: Seminarium: Barnen ska skyddas från religionens intrång i skolväsendet (Stockholm 30 oktober 2008)

Rapport samt mer information om seminarium kan ni läsa här!

Filmer från seminariet innehåller alla tal och frågor. De är indelade i mindre delar men följer samma tur och ordning som själva seminarium.

Filmsnuttar finns både i liten och stor format.

Film nr 1-    Talare: Inger Stark, Christer Sturmark, Sara Mohammad     Liten     Stor

Film nr 2-    Talare: Ulrika Karlsson, Helena Bargholtz, Carina Hägg, Bodil Ceballos, Rosanna Dinamarca    Liten    Stor

Film nr 3-    Talare: Christer Sturmark, Inger Stark    Liten    Stor

Film nr 4-    Talare: Désirée Pethrus Engström, Rosanna Dinamarca, Carina Hägg    Liten    Stor

Film nr 5-    Talare: Bodil Ceballos, Sara Mohammad, Ulrika Karlsson    Liten    Stor

Film nr 6-    Talare: Helena Bargholtz,  Inger Stark, Christer Sturmark    Liten    Stor

Film nr 7-    Talare: Désirée Pethrus Engström, Rosanna Dinamarca     Liten    Stor

Film nr 8-    Talare. 3 personer i publiken yttrar sina åsikter och ställer frågor    Liten    Stor

Film nr 9-    Talare: Kortare svar till frågor: Bodil Ceballos, Christer Sturmark, Carina Hägg, Désirée Pethrus Engström, Inger Stark,

                    Ulrika Karlsson, Sara Mohammad och Helena Bargholtz    Liten    Stor

Film nr 10-    Talare: några personer i publiken    Liten    Stor

Film nr 11-    Talare: några personer i publiken samt ett kort svar från Sara Mohammad    Liten    Stor