Barn och diskriminering

 

Barnen Först: s 4:e internationella konferens

Stockholm 2006, oktober 6-7

 

 

Diskriminering och ojämlikhet är inte bara en titel för en viss rättslöshet eller ett namn för ojämlikhet på en viss plan utan kännetecknet för den ”civiliserade”, orättvisa och ojämlika världen av idag. De som lider mest av den ”civiliserade” världens diskriminering och krossas ständig mellan dess kugghjul, är barnen.

Barn diskrimineras p.g.a. sina föräldrars härkomst, deras ekonomiska och sociala status, deras etnicitet, kultur eller religiösa tillhörighet eller för deras förehavanden. Krig och umbäranden slår hårdast mot barn och fattigdomen skördar sina första och största offer just bland dem. De blir ett lätt och billigt byte för samvetslösa marknadskrafters ändlösa törst efter än högre vinster. De dör i miljontals av lätta, behandlingsbara sjukdomar. De försvinner i tomma intet av hunger, arbetsskador, religiösa, etniska och politiska konflikter och nedmonteringen av de grundläggande samhälleliga försäkringarna.

En stor del av dessa orättvisor bortförklaras genom relativiseringen av de mänskliga rättigheterna. I hjärtat av Europa behandlas barn med utomeuropeiskt ursprung med andra måttmätt än den allmänt gällande. Asylsökande barn får brottas ihjäl med sin apati. Invandrarbarn får dumpas och försvinna obemärkt för skolan, polisen, de sociala myndigheterna etc utan några större reaktioner. Strikt religiösa föräldrar får samhällets stöd när barn görs rättslösa och religiösa normer, påbud och könsroller får härja i deras lilla värld.

 

Dessa små offer för diskrimineringen från Somalia till Kina, USA och England, från Afrika till Europa och Asien måste få vårt hundra procentiga stöd. Vi måste säga ifrån för denna omänskliga ordning. Denna diskriminerade och barnfientliga värld har ingen existensberättigande. Den måste förändras den till barnens fördel.

 

Som en internationell kampanj för försvaret av barns rättigheter, anordnar Barnen Först en återkommande konferens varje år. Den fjärde konferensen hålls i år i Stockholm med temat ”Barn och Diskriminering”.

 

Kom och delta i vår konferens och få en närmare bekantskap med en del av de människor som brinner för barns rättigheter och för en bättre och mänskligare värld.

Kontakta oss och anmäl dig redan idag till konferensen för att vara säker på att få en plats.

 

För talarlistan och ytterligare information som kommer senare besök vår hemsida.

Anmälan eller eventuella frågor sänds till följande e-mailadress:

info@barnenforst.se

 

Kontaktpersoner:

Soleyman Ghasemiani                      Kamal Mohammad

070-444 15 78                                  073-653 55 67

 

 

 

Barnen Först

2006-05-28

www.barnenforst.se