Barnen Först-  1:a internationella konferens 2002

 

Barnen Först, Varför och Hur?

Frihet och Framtid för Barn

 

Den första Internationella konferensen för Barnen Först (BF) hölls den 7-8:e September 2002 i Stockholm.

 

Huvudämnena i diskussionen var:

 

Dag 1

Konferensen började med ett inledningstal av Soraya Shahabi, ordförande för Barnen Försts huvudkontor. Soraya framförde en känslofylld hyllning till Mansoor Hekmat, innovatören av BF. Mansoor Hekmat  (1951-2002) gick sorgligt nog bort den 4:e Juli 2002, efter en lång kamp mot cancer.

 

I hennes tal, analyserade Soraya situationen för barn i olika länder och återupprepade målen för BF, t.ex. att barnen måste komma först, före alla nationella, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa eller kulturella överväganden eller intressen.

 

Halaleh Theri, en välkänd aktivist inom BF i Sverige var den andra talaren och hon pratade om situationen för barn i Irak. Även en dokumentärfilm om ämnet, producerat av Halaleh i Irak, visades.

 

Esmail Moulodi, medlem i Rädda barnen och aktivist för BF i Sverige höll ett tal om situationen för barn i islamdominerade samhällen och de svårigheter de möter i Sverige.

 

Elahe Shaba, en BF aktivist från England talade om situationen för barn i fattiga och krigshärjade länder. I hennes presentation, med hjälp av diabilder, gav Elahe en skildring över den fruktansvärda situation många barn i världen lever i.

 

Soleyman Ghasemiani, en BF aktivist, journalist och skribent, fokuserade på ämnet om könsstympning för barn och den negativa effekt som kulturell relativism spelar för barnens ställning i samhället.

 

Shiraz Fateh från Centre in Defence of Children’s Rights in Iraq (Centrum för försvar av barnens rättigheter i Irak) lade fram den press som kvinnor och barn utsätts för av islamiska organisationer, och förklarade vilka aktiviteter centret har.

 

Christina Stalin, riksdagsledamot i den svenska riksdagen representant för Miljöpartiet, diskuterade

den försämrade situationen för utbildning i Sverige. Hon fokuserade på den nedåtgående standarden som leder till en sänkning av barnens kunskaper, möjligheter och också deras fysiska hälsa.

 

Sara Mohammed, en välkänd kvinnorättsaktivist i Sverige talade om hedersmord i Sverige. En film om ämnet som tidigare visats i svensk TV visades också.

 

 

Dag 2

Flera bidrag kom in på andra dagen om barnens situation i världen och hur man ska sätta stopp för våld mot barn och försvara deras rättigheter. Talare var Soraya Shahabi, Siavash Modaresi, Siamak Bahari, och Mahin Alipour.

 

Konferensen gav en möjlighet för den svenska sektionen av BF att introducera organisationens aktiviteter. Rapporten tillhandahölls av Karim Shamohamadi, BF-koordinatör i Sverige. Aktiviteterna sträckte sig från informationsträffar till sociala evenemang och demonstrationer i protest mot den sjunkande utbildningsstandarden för barn i Sverige. Kavoush Mehrani och Halaleh Taheri tillförde även de sina rapporter angående det ovanstående.

 

Soraya Shahabi riktade konferensens uppmärksamhet mot några av Akbar Sepidehdams aktiviteter, en av BF:s aktivister i Iran.

 

Resulotioner:

Följande resolutioner antogs av konferensen:

  1. Avskaffa de ekonomiska sanktionerna mot Irak
  2. Förbud mot slöja för barn
  3. Fördömande av den katolska kyrkans sexuella övergrepp på barn
  4. Försvarande av barnens rättigheter i Islam-dominerande länder
  5. Fördömande av våld mot barn i Iran

 

Val

 Konferens introducerade följande personer som medlemmar i centralkontoret:

 

Under konferensen organiserades och avnjöts flera evenemang av de medverkande, t.ex. arbetsgrupp om hedersmord ledd av Mahin Alipour: fotografier, bok utställning; pjäs om slöjan framförd av barn producerad av M. Alipour och Farzad Adibi.