Barnen först: s tredje konferens i Stockholm ett givande och lyckad konferens

 

Barnen Först: s tredje konferens med temat ”Barnen Först; Varför och hur? En konferens om barns universella rättigheter” ägde rum i Stockholm 11-12: e februari på Torsgatan 4, Rädda Barnens lokal.

Olika talare från Belgien, England, Italien, Irak, Iran, Sverige och USA deltog i konferensen och debatterade aktuella och viktiga frågor som rör barn.

Konferensen inleddes båda dagarna med en tyst minut till minne av offren för tsunamikatastrofen i södra Asien.

Under den två dagar långa konferensen togs varierande teman och ämnen upp till diskussion. Barnens situation i de iranska fängelserna; gatubarn i Teheran; barnarbete i Iran; gatubarn i Bagdad och Suleymania; barns situation i Belgien; barnarbete i Italien; invandrarbarns situation i USA; slöjförbud för barn; religiösa skolor och barn; solidaritet med barnen i katastrofområden som Bam i Iran och södra Asien; diskussioner om FN: s Barnkonvention; Barnen Först: s nyligen publicerade deklaration om barns universella rättigheter; var bland den rika samlingen av brännande frågor som framfördes av 21 talare, 2 paneldebatter, två filmer och två sångare, poesi, solidaritetsfest och många intresserade deltagare.

Konferensen var ett viktigt steg i en mer tydliggörande av försvar av barns rättigheter och i stärkandet och beredningen av det internationella nätverket mot barns rättslöshet. Konferensen var samtidigt en förnyad uppmaning till alla barnrättsaktivister att intensifiera sina ansträngningar för skapandet av en bättre värld.

Konferensens första dag var på engelska. Andra dagens huvudspråk var persiska, kurdiska och arabiska. Under de båda dagarna hölls en paneldebatt också, där konferensdeltagare fick ställa frågor till talarna och diskutera de berörda ämnena.

Tyvärr kunde inte en del av våra tilltänkta talare från länder i Afrika och Asien delta i konferensen pga viseringsproblem. Detta ledde till att konferensen berövades möjligheten av att få höra viktiga talare och barnrättsaktivisters synpunkter från Afrika och Asien.

Under konferensen informerades deltagarna om Azad Zamani, ordförande för ”Centret för försvar av barns rättigheter i Iran”, som har fått kallelse om att infinna sig i domstolen i Sanandadj i Iran. Konferensen uppmanades att stödja Azad Zamani och fördöma den iranska regimens förföljelse av barnsrättsaktivisterna i Iran.

Konferensen blev uppmärksammad av svensk, persisk, kurdisk och arabisk media redan en vecka innan den ägde rum och informationen spreds över stora delar av världen.

Olika material om konferensen, tal, text, bilder, ljud och video kommer att läggas snart på Barnen Först: s hemsidor på olika språk.

En del rapporter om konferensen kan hämtas från följande hemsidor:

www.childrenfirstinternational.org

www.sr.se/rs/red/per_ind.html

www.radiofarda.com

www.kvinnonet.org

www.iskraa.com

www.iran-tribune.com

 

Barnen Först

Centralorganisationen

2005-02-14