Barnen Först: s 2:a

internationella konferens;

ett lyckat och välbesökt arrangemang

 

 

Barnen Försts 2:a internationella konferens avslutades i Stockholm i helgen. Temat för årets konferens var ”Barnens trygghet och välfärd”. Konferensen ägde rum i Kista den 29-30/11. Konferensens första dag var på engelska och svenska och andra dagen på persiska. Barnaktivister från olika delar av världen debatterade olika frågor brinnande under dessa dagar. ”Burqas intrång i den svenska skolan”, ”Barns utveckling och religiösa skolor”, ”Ett sekulärt utbildningsväsende”, ”Barn-äktenskap”, ”Missbruk och barn”, ”Fattigdom och barn”, ”Barns rättslöshet i Iran”, ”Gatubarn”, ”Barnens situation i Irak”… var bland de teman som berördes av talarna.

I anslutning till konferensen, hölls också en solidaritetsafton med irakiska barn. Alla intäkter från aftonen överlämnades till ”Centret för försvaret av barns rättigheter i Irak” för deras verksamhet med gatubarn i Bagdad.

Konferensen antog några resolutioner däribland ”Förbud mot burqa och slöja för barn och i skolan som helhet”, ”avskaffandet av religiösa skolor för barn”, ”fördömandet av den iranska islamiska regimens systematiska våld mot barn” och ”Till försvaret av irakiska barn”.

Talen under konferensdagarna kommer att publiceras senare på svenska och engelska.

 

 

Soleyman Ghasemiani

Barnen Först

2003-11-30