Att bli medlem:

·       Medlemskap i BF är individuellt.

·       Alla som bryr sig om barnens öde i vårt samhälle kan bli medlem och/eller aktiv i organisationen Barnen Först.

·       Varje medlem måste betala medlemsavgift som betalas årsvis.

·       Medlemmar i varje ort får ansluta sig till den lokala avdelning som finns på plats.

·       Allt arbete i föreningen är frivilligt. Bortsett från medlemsavgiften finns det inget krav på prestationer av medlemmar.

·       Varje medlem har rätt att delta i förekommande möten, diskussioner och framföra sina åsikter. Medlem har rätt att väljas

och välja till alla poster i organisationen.

 

För att bli medlem räcker det med att skicka ett e-mail till Barnen Först med ditt namn, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Medlemsavgiften är 100:- kronor för enskilda medlemmar och 200:- kronor för hela familjen.

Vår e-mail adress: info@barnenforst.se eller barnenforst1@yahoo.se 

Postadress:  Barnen Först /  Box  69 / 424 22 Angered

Vår postgiro nr. är  40 55 55-4.

 

Vänta inte! Ansök om medlemskap redan idag!