Det är både osmakligt och brottsligt att förstöra

Barnen Först: s 3:e internationella konferens

”Barnen Först, Varför och hur?! Barns rättigheter är universella!”

 

Sedan år 2002 har Barnen Först anordnat en internationell konferens om Barnens rättigheter varje år. Första och andra konferensen hölls september 2002 respektive november 2003 i Stockholm. Tredje konferensen i år skulle ha hållits 20-21 november men sköts upp till 25-26 februari 2005 p.g.a. organisatoriska problem. Temat för tredje konferensen var och är: ”Barnen Först! Varför och hur? Barns rättigheter är universella”.  Detta var annonserat sedan sommaren i Barnen Först: s publikationer på persiska, engelska och svenska. Den fanns och finns på våra hemsidor: www.childrenfirstinternational.org och www.barnenforst.se

 också.   

Den 3 november annonserade vi återigen om Barnen Först tredje internationella konferens i Stockholm 25-26 februari. Detta finns publicerad också i Barnen Först: s svenska tidning nr. 7 som finns på hemsida www.barnenforst.se

Drygt en vecka senare annonserade Karim Shamohammadi, före detta medlem i Barnen Först styrelse, om samma konferens med samma tema, 18-19 februari 2005 i Kista i namnet av Barnen Först.

Vi har tidigare offentliggjort dokument om Karim Shamohammadi, Kawosch Mehran och en del andra före detta aktivisters utträde ur Barnen Först i Sverige. Dessa dokument finns på vår hemsida www.barnenforst.se Detta till trots utger sig Karim Shamohammadi och hans vänner fortfarande för Barnen Först i Sverige. Detta är nu polisanmäld.

Yttrandefrihet och organisationsrätt är lagstadgade rättigheter i Sverige. Men att utge sig för representant för en organisation som man inte företräder är brottsligt. Karim Shamohammadi och hans vänner får inte använda sig av vårt organisationsnamn. I sitt pressmeddelande har de deklarerat att de gått ut ur ”Barnen Först” och Barnen Först"ddelande har de deklarerat att de bildat organistionen ret'lse, hållits 21-22 november men sjötsbildat organisationen ”Barn Har Företräde”.

Deras användning av namnet Barnen Först är otillbörligt. Vi uppmanar alla myndigheter, organisationer, politiska partier och individer som har haft kontakter med Barnen Först, eller samarbetat med oss på något sätt att kontakta oss direkt när någon utger sig för att representera Barnen Först. De som skall representera oss finns alla med namn, adress, telefonnummer och bild på vår hemsida: www.barnenforst.se

Den Konferens som Karim Shamohammadi annonserat i Barnen Först: s namn, ”18-19:e november i Kista träff” är falskt. Den konferensen har inget med Barnen Först att göra. Deras enda avsikt är att förstöra för vår egen konferens som var annonserad långt tidigare. Detta är verkligen osmakligt och inte har det minsta med barns rättigheter.

Soleyman Ghasemiani

Ordf. Barnen Först

2004-11-17