Manifestation till minne av Fadime Shahindal

 

 

Torsdagen den 20: e januari 2005, anordnade Barnen Först, föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime och organisationen ”Kvinnofrigörelse” i Göteborg en manifestation till minnet av Fadime Shahindal som mördades av sin far för 3 år sedan. Manifestationen hölls i Brunsparken mellan kl. 16.00-18.00. Leyla Ghasemiani ordf. för ”Glöm Aldrig Pela och Fadime” i Göteborg var första talaren. I sitt tal betonade Leyla på samhällets ansvar att tillförsäkra alla sina medborgare fria, trygga och jämlika levnadsförhållanden. Hon kritiserade också statens likgiltighet vad gäller strukturella åtgärder för att bekämpa kvinnoförtrycket och de reaktionära patriarkala värderingarna.

 

Galawish Mostafapour från ”Kvinnofrigörelse”, var på samma linje och krävde omedelbara åtgärder mot förtrycket och inskränkningen av flickors fri – och rättigheter.

 

Soleyman Ghasemiani läste upp sitt gemensamma öppna brev med Sara Mohammad, till förskole- och ungdomsministern. Där kritiserade han staten och utbildningsväsendet för dess flathet gentemot religiösa och patriarkala värderingar som smyger in sig i skolan. Han menade att skolan måste vara helt sekulär; att barn inte har något med religion att göra och att religiösa symboler och yttringar skall förbjudas i skolan. Det öppna brevet publicerades på Göteborgs Postens debattsida, fredag 2005-01-21, på årsdagen av mordet på Fadime.

 

Manifestationen väckte mycket uppmärksamhet. Folk stannade, lyssnade och pratade med talarna. Många visade sin sympati med manifestationen genom att ge ekonomiska bidrag.

 

Barnen Först – Göteborg

2005-01-21