Allmän    Styrelse    Protokoll    Stadgar   Lokala föreningar

Organisationens Namn: Barnen Först

Organisationsnummer: 802421-7716

Postgiro:     40 55 55-4

Hemsida:    www.barnenforst.se

Mail:    barnenforst@gmail.com

Adress:    Barnen Först

                Box 2263

                142 02 Trångsund

Kontakt person:

Mostafa Rashidi: Tfn 070 73 99 868

Arezo Mohammadi: Tfn 073 57 79 344

__________________

Styrelse

Riksförbundets ordförande

       

Mustafa Rashidi           Soleyman Ghasemiani

 

^ Sidan upp

Lokala föreningar

Göteborg

Ordförande Leyla Ghasemiani

Tfn: 073-63522 Angered

ghasemiani_leyla@yahoo.com

Gävle

Ordförande Shirzad Fatih

JTfn: 073-4951571

 Sherzad_f@yahoo.com

Linköping

Mamoud Shahabi

 

Västerås

Yadi Golchini

Tfn: 070-4718372

yadi.golchini@gmail.com

 Upplandsväsby

Faraj Shahabi

Tfn: 070-8377052

faraj_shahabo@hotmai.com

 
     

^ Sidan upp

Gamla Dokument angående tidigare avhoppade vänner (2004)